• Od kedy sa používajú teleskopy na pozorovanie vesmíru?
  • Hubble ako prvý objavil, ....
  • Prečo je svetlo veľkých galaxií červenkasté?
  • Podľa čoho usudzujeme, že sa vesmír rozpína?
  • Ktoré častice vznikli ako prvé pri vzniku vesmíru - veľkom tresku?
  • Ako dlho trvalo kým vznikli prvé jadrá hélia a vodíka pri vzniku vesmíru - veľkom tresku?
  • Prečo nevieme presne určiť vek vesmíru?
  • Čo rozhoden o tom, aký bude vesmír v budúcnosti?
  • Kedy by sa vesmír začal v budúcnosti zmršťovať?
  • Akú budúcnosť vesmíru predpokladajú astronómovia dnes?