• Ktoré z nasledujúcich slovies má ešte jeden tvar neurčitku?
  • Ktoré z nasledujúcich slovies má ešte jeden tvar neurčitku?
  • Ktorá z nasledujúcich dvojíc slovies s dvoma neurčitkami patrí medzi slovesá s rozličným významom?
  • Ktorá z nasledujúcich dvojíc slovies s dvoma neurčitkami patrí medzi slovesá s rovnakým významom?
  • Ktorá z nasledujúcich dvojíc slovies s dvoma neurčitkami patrí medzi slovesá s rovnakým významom?
  • Správne preložte: ODKVITNÚŤ
  • Správne preložte: FARBIŤ NA HNEDO
  • Správne preložte: USKUTOČNIŤ
  • Správne preložte: SCOLORIRE
  • Správne preložte: ARROSSARE