• Do koľkých skupín rozdeľujeme nepravidelné slovesá druhej slovesnej triedy?
  • Doplňte správne: V prvej skupine druhej slovesnej triedy tvoria slovesá nepravidelne ... .
  • Vyberte správny tvar minulého príčastia PARTICIPIO PASSATO slovesa \"annettere\".
  • Vyberte správny tvar minulého príčastia PARTICIPIO PASSATO slovesa \"chiudere\".
  • Vyberte správny tvar minulého príčastia PARTICIPIO PASSATO slovesa \"nascere\".
  • Vyberte správny tvar 3. os. j.č. slovesného času PASSATO REMOTO od slovesa \"appendere\".
  • Vyberte správny tvar 3. os. j.č. slovesného času PASSATO REMOTO od slovesa \"condurre\".
  • Vyberte správny tvar 3. os. j.č. slovesného času PASSATO REMOTO od slovesa \"esprimere\".
  • Vyberte správny tvar 3. os. j.č. slovesného času PASSATO REMOTO od slovesa \"risolvere\".
  • Vyberte správny tvar 3. os. j.č. slovesného času PASSATO REMOTO od slovesa \"vincere\".