• Vyberte správny tvar minulého príčastia PARTICIPIO PASSATO slovesa \"trarre\".
  • Vyberte správny tvar minulého príčastia PARTICIPIO PASSATO slovesa \"valere\".
  • Vyberte správny tvar minulého príčastia PARTICIPIO PASSATO slovesa \"vivere\".
  • Vyberte správny tvar minulého príčastia PARTICIPIO PASSATO slovesa \"vedere\".
  • Vyberte správny tvar minulého príčastia PARTICIPIO PASSATO slovesa \"volere\".
  • Vyberte správny tvar 1. os. j.č. slovesného času PRESENTE od slovesa \"tenere\".
  • Vyberte správny tvar 3. os. mn.č. slovesného času PRESENTE od slovesa \"trarre\".
  • Vyberte správny tvar 1. os. j.č. slovesného času CONDIZIONALE PRESENTE od slovesa \"valere\".
  • Vyberte správny tvar 1. os. j.č. slovesného času FUTURO SEMPLICE od slovesa \"volere\"
  • Vyberte správny tvar 3. os. j.č. slovesného času PASSATO REMOTO od slovesa \"vivere\".