• Do koľkých skupín rozdeľujeme nepravidelné slovesá druhej slovesnej triedy?
  • Doplňte správne: V druhej skupine druhej slovesnej triedy majú slovesá nepravidelné tvary ... .
  • Vyberte správny tvar minulého príčastia PARTICIPIO PASSATO slovesa \"bere\".
  • Vyberte správny tvar minulého príčastia PARTICIPIO PASSATO slovesa \"chiedere\".
  • Vyberte správny tvar minulého príčastiaPARTICIPIO PASSATO slovesa \"cuocere\".
  • Vyberte správny tvar minulého príčastia PARTICIPIO PASSATO slovesa \"dire\".
  • Vyberte správny tvar 1. os. j.č. slovesného času PASSATO REMOTO od slovesa \"cadere\".
  • Vyberte správny tvar 3. os. j.č. slovesného času PASSATO REMOTO od slovesa \"dovere\".
  • Vyberte správny tvar 1. os. j.č. slovesného času PRESENTE od slovesa \"cogliere\".
  • Vyberte správny tvar 2. os. mn.č. slovesného času PRESENTE od slovesa \"dire\".