• Chybné slová sú tie ...
  • Sloveso ADDIRSI sa používa iba v...
  • Sloveso AGGRADARE sa používa iba v...
  • Sloveso BISOGNARE sa používa iba v...
  • Sloveso INCOMBERE sa používa iba v...
  • Sloveso CONVERGERE sa používa iba v...
  • Sloveso DELINQUERE sa používa iba ...
  • Sloveso CONCERNERE sa používa iba ...
  • Sloveso FERVERE...
  • Ktoré z nasledujúcich chybných slovies je v dnešnej dobe často nahrádzané výrazmi DISPENSARE a ESONERARE?