• Základnou jednotkou času je
  • Základnou jednotkou hustoty je
  • Elektrický náboj označujeme písmenom
  • Jednotkou elektrického náboja je
  • Jednotkou elektrického prúdu je
  • Jednotkou elektrického odporu je
  • Jednotkou elektrického napätia je
  • Na označenie kmitočntu používame písmeno
  • Jednotkou mernej tepelnej kapacity je
  • Periódu T vypočíame podľa vzťahu