• Využíva vektorová grafika rastrovú mriežku?
  • Môžeme vektorové obrázky zväčšovať, alebo zmenšovať bez straty?
  • Je obrázok vo vektorovej grafike náročnejší na hardvér počítača?
  • Na čo sa využíva vektorová grafika?
  • Čo je teoretickým základom vekorovej grafiky?
  • Z čoho sa skladá vektorový obrázok?
  • Vyžaduje sa pri vykreslení vektorového obrázku interpret PostScriptu?
  • Môže formát *.cdr obsahovať vektorové aj rastrové informácie?
  • Ktorý program vytvára najkrajšie vektorové obrázky?
  • Ktorý formát súboru by sa mal stať základným otvoreným formátom vektorovej grafiky?