• Václav Vraný sa narodil v:
  • Václav Vraný študoval na učiteľskom ústave pri gymnáziu v:
  • Ako kustód pôsobil V. Vraný v múzeu v:
  • Václav Vraný patrí medzi najvýznamnejších predstaviteľov:
  • Básne V. Vraného vyšli pod názvom:
  • Vzácny lykovec objavený V. Vraným sa nachádza v okolí:
  • Václav Vraný svoj vzácny herbár daroval:
  • Dr. V. Clementis bol Václavovi Vranému:
  • Záver života prežil V. Vraný v:
  • V. Vraný zomrel počas prechádzky na: