• Meno Lenin vzniklo podľa názvu
  • Lenin vyštudoval
  • Boľševická strana vznikla ako súčasť
  • Vo februári 1917 bol zvrhnutý cár
  • VOSR vypukla
  • ČEKA bola skratka pre
  • Brest-Litovský mier znamenal
  • ZSSR vznikol v roku
  • Na počesť Lenina premenovili mesto
  • Mauzóleum V. I. Lenina je