• Podľa predmetu rozdeľujeme úvery na
  • Podľa zaistenia rozdeľujeme úvery na
  • Podľa metódy splácania rozdeľujeme úvery na
  • Podľa lehoty splatnosti rozdeľujeme úvery na
  • Splátka, ktorá sa platí v pravidelných časových intervaloch v určenej výške
  • Priama platba, ktorá a uhradí bezprostredne po podpísaní zmluvy, napr. pri predaji na splátky, sa volá
  • Tú časť splátky úveru, ktorá je určená na zníženie dlžnej splátky voláme
  • Na Slovensku je daň z úroku
  • Klient si 4 rokov, na začiatku štvrťroku ukladal na sporiaci účet 5000€. Banka úročí 1x ročne, na konci kalendárneho roka, s ročnou úrokovou mierou 2,9%. Po 4 rokoch bude mať na účte po pripísaní zdaneného úroku
  • Klient získal úver 500€ na 2 roky s úrokovou mierou 15%. Splácať bude 1x ročne, prvý krát rok od poskytnutia úveru. Banka úročí raz za rok, prvý krát na konci 1. roku od pokytnutia úveru. Výška 1 splátky je: