• Úvaha patrí medzi:
  • V úvahe:
  • V úvahe sa uplatňuje:
  • Ktorá z dvojíc k sebe nepatrí?
  • Úvaha sa vyskytuje najčastejšie:
  • Autor úvahy sa snaží upútať čitateľa:
  • V náučnom štýle sa úvaha nachádza:
  • Úvaha sa líši od výkladu tým, že vyjadruje:
  • Spoločným znakom úvahy a výkladu je to, že:
  • Ktorá z dvojíc k sebe nepatrí?