• Neurčitý člen sa používa:
  • Neurčitý člen sa používa:
  • Neurčitý člen sa používa:
  • V ktorom z nasledujúcich prípadov je člen vynechaný správne?
  • V ktorom z nasledujúcich prípadov je člen vynechaný správne?
  • V ktorom z nasledujúcich prípadov je člen vynechaný správne?
  • V ktorom prípade je neurčitý člen použitý správne?
  • V ktorom prípade je neurčitý člen použitý nesprávne?
  • V ktorom z nasledujúcich prípadov je člen vynechaný správne?
  • V ktorom z nasledujúcich prípadov je člen vynechaný nesprávne?