• Určitý člen sa používa:
  • Určitý člen sa používa:
  • Určitý člen sa používa:
  • Určitý člen sa používa:
  • Určitý člen sa používa:
  • V ktorom prípade je určitý člen použitý správne?
  • V ktorom prípade je určitý člen použitý správne?
  • V ktorom prípade je určitý člen použitý správne?
  • V ktorom prípade je určitý člen použitý nesprávne?
  • V ktorom prípade je určitý člen použitý nesprávne?