• Doplň správne: Vo vete \"Preparo la cena a te e a me.\" zámeno zohráva úlohu ... .
  • Doplň správne: Vo vete \"Povero me!\" zámeno zohráva úlohu ... .
  • Doplň správne: Vo vete \"Angelica invita me al suo compleanno.\" zámeno zohráva úlohu ... .
  • Doplň správne: Vo vete \"Lei è felice.\" zámeno zohráva úlohu ... .
  • Doplň správne: Vo vete \"Io abito a Roma.\" zámeno zohráva úlohu ... .
  • Doplň správne: Vo vete \"Aiutiamo loro in cucina.\" zámeno zohráva úlohu ... .
  • Doplň správne: Vo vete \"Beato lui!\" zámeno zohráva úlohu ... .
  • Doplň vetu: Zámeno môžeme použiť aj s predložkami. Ak použijeme zámeno spolu s predložkami, tak ... .
  • Správne prelož: \"Môžme prísť k tebe?\"
  • V ktorej z nasledujúcich viet zohráva zámeno úlohu predmetu v 4. páde?