• Spodná vrstva usadených hornín sa nazýva.
  • Vrstva uhlia sa nazýva:
  • Medzi nespevnené usadené horniny patrí:
  • Medzi spevnené usadené horniny patrí:
  • Vylúčením rozpustných látok z minerálnej, morskej a jazernej vody vznikli:
  • Zo schránok mäkkýšov vznikol:
  • Medzi organogénne usadené horniny patrí:
  • Zuhoľnatením pravekých prasličiek, plavúňov a papradí rastúcich v prvohorách vznikla usadená hornina:
  • Zo zvyškov drobného planktónu na dne morí vznikla usadená hornina:
  • Medzi chemické usadené horniny nepatrí: