• Podstatné meno žiak sa skloňuje podľa vzoru
  • Podstatné meno planéta sa skloňuje podľa vzoru
  • Podstatné meno zub sa skloňuje podľa vzoru
  • Podstatné meno auto sa skloňuje podľa vzoru
  • Podstatné meno jabloň sa skloňuje podľa vzoru
  • Podstatné meno okolnosť sa skloňuje podľa vzoru
  • Podstatné meno knižnica sa skloňuje podľa vzoru
  • Podstatné meno cieľ sa skloňuje podľa vzoru
  • Podstatné meno popoludnie sa skloňuje podľa vzoru
  • Podstatné meno žriebä sa skloňuje podľa vzoru