• Číslovka ZOPÁR patrí medzi číslovky:
  • Medzi určité číslovky nepatrí číslovka:
  • Číslovka TISÍCI patrí medzi číslovky:
  • Medzi neurčité číslovky nepatrí číslovka:
  • Ktorá z čísloviek je napísaná správne?
  • Ktorá z neurčitých číslovek sa nedá skloňovať?
  • Číslovka TROCHA patrí medzi číslovky:
  • Medzi násobné neurčité číslovky nepatrí číslovka:
  • Číslovka PREDPOSLEDNÝ patrí medzi číslovky:
  • O určitých a neurčitých číslovkách platí, že sa: