• Úrazové poistenie je konštituované ako povinné poistenie:
  • Úrazové poistenie vzniká zamestnávateľovi odo dňa:
  • Ktorá z uvedených dávok nie je poskytovaná z úrazového poistenia?
  • Ktorá z uvedených dávok nie je poskytovaná z úrazového poistenia?
  • Ktorá z uvedených dávok nie je poskytovaná z úrazového poistenia?
  • Pravidelná peňažná dávka úrazového poistenia, ktorá má poškodenéu zmierniť pokles zárobku v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby je:
  • Pravidelná peňažná dávka úrazového poistenia, ktorá má zabezpečiť osoby, ktorým poškodený zomrel v dôsledku pracovného úrazu je:
  • Vecná dávka poskytovaná fakultatívne z úrazového poistenia, ktorá má posporiť snahu poškodeného o pracovnú reintegráciu je:
  • Dávka úrazového poistenia, ktorá má poškodenéu kompenzovať bolesť je
  • Dávka, ktorá má poškodenému nahradiť náklady spojené s liečením následkov pracovného úrazu alebo choroby z povolania je: