• Preložte: medzerník
  • Vyberte správny tvar:
  • Preložte: prednáška
  • Preložte: klávesnica
  • Vyberte správny tvar:
  • Preložte: premietať
  • Preložte: sich verabschieden
  • Vyberte správny tvar:
  • Preložte: divák
  • Vyberte správny tvar: