• Medzi slohové postupy nepatrí:
  • Medzi slohové postupy nepatrí:
  • O umeleckom opise neplatí tvrdenie:
  • V ktorej z možností sa nachádza personifikácia?
  • V ktorej z možností sa nachádza prirovnanie?
  • V ktorej z možností sa nachádza metafora?
  • V ktorej z možností sa nachádza eufemizmus?
  • V ktorej z možností sa nachádza epiteton?
  • V ktorej z možností sa nachádza hyperbola?
  • V ktorej z možností sa nachádza metonýmia?