• Čo je to umelá družica Zeme?
  • V akej najmenšej výške nad povrchom Zeme obiehajú družice?
  • Kedy sa vystrelené teleso stane družicou Zeme?
  • Prečo astronauti v kozmickej lodi obiehajúcej okolo Zeme nepociťujú tiaž, aj keď sú v gravitačnom poli?
  • Akým pokusom vieme ukázať beztiažový stav tu na Zemi?
  • Čo nevyužíva umelé družice?
  • Ako družica prenesie rádiové vlny z Európy do Ameriky?
  • Kedy družica zdanlivo visí nad jednym miestom na povrchu Zeme?
  • Koľko družíc využíva GPS?
  • Prečo sú vesmírne ďalekohľady na družiciach?