• Ako sa získava uhlie?
  • Ako inak nazývame hnedé uhlie?
  • Z čoho je zložené uhlie?
  • Načo sa uhlie používa?
  • Ako sa získava ropa?
  • Z akých látok vznikla ropa?
  • Aké je chemické zloženie ropy?
  • Kde sa ropa nepoužíva?
  • Ktoré tvrdenie o zemnom plyne je nesprávne?
  • Kde sa zemný plyn využíva?