• Ako sa získava uhlie?
  • Ako sa inak nazýva geologicky najmladšie uhlie?
  • Z čoho je zložené uhlie?
  • Ako nazývam proces spracovania uhlia?
  • Ako sa získava ropa?
  • Z akých látok vznikla ropa?
  • Ako nazývam proces spracovania ropy?
  • Kde sa ropa nepoužíva?
  • Ktoré tvrdenie o zemnom plyne je nesprávne?
  • Kde sa zemný plyn používa?