• Základom ktorej spoločnosti je poľnohospodárska výroba?
  • Ktorá spoločnosť sa začína rozvíjať v 18 storočí?
  • Moderná spoločnosť sa začína rozvíjať v čase
  • V ktorej spoločnosti sa stretávame so stavovským členením obyvateľstva ?
  • Základom modernej spoločnosti je
  • Centrom priemyselnej výroby sa v modernej spoločnosti stáva
  • Pre ktorú spoločnosť je typické zhromažďovanie obyvateľov v mestách?
  • Interpretácia sveta prostredníctvom jednoduchých empirických poznatkov zoskupených do istého celku a mytológiou je charakteristické pre
  • Začiatok postindustriálnej spoločnosti sa datuje do
  • Sociálny status jedinca je v modernej spoločnosti definovaný