• Ktoré čísla nepatria do racionálnych čísel?
  • Aké čísla tvoria množinu celých čísel?
  • Z nasledujúcich čísel vyberte prvočíslo.
  • Ktoré číslo nie je zložené číslo?
  • Aké sú to štvorcové čísla?
  • Aké geometrické číslo je číslo 36?
  • Ktoré číslo nie je trojuholníkové?
  • Aké čísla nazývame dokonalé?
  • Ktoré z čísel je dokonalé?
  • 1, 2, 4, 7 sú deliteľe 28 a 28 = 1 + 2 + 4 + 7. Aké číslo je 28?