• Vyberte správnu koncovku k slovu Glück
  • Vyberte správny tvar
  • Vyberte správnu koncovku k slovu gleich
  • Vyberte správny tvar
  • Vyberte správnu koncovku k slovu Nerv
  • Vyberte správny tvar
  • Vyberte správnu koncovku k slovu abhängen
  • Vyberte správny tvar
  • Vyberte správnu koncovku k slovu Notfall
  • Vyberte správny tvar