• Preložte: nahor
  • Preložte: výnimočne
  • Preložte: napred
  • Preložte: preto
  • Preložte: to isté
  • Preložte: čiastočne
  • Preložte: večer
  • Preložte: z mojej strany
  • Preložte: z kopca
  • Preložte: niekde