• Ktoré chemické prvky toria sacharidy?
  • Ktorú funkciu neplnia lipidy?
  • Ktoré z tvrdení o tukoch je pravdivé?
  • Ako vznikajú tuky?
  • Ako nazývame rakciu vzniku tukov?
  • Čo je výsledkom nadmerného príjmu tukov?
  • Ako rozdeľujeme tuky podľa skupenstva?
  • Čo patrí medzi rastlinné tuky?
  • Čo patrí medzi živočíšne tuky?
  • Ktoré z tvrdení o tukoch je nepravdivé?