• Ak sú slovesá v trpnom rode (v pasívnej forme), činnosť podstupuje … .
  • V trpnom rode môžu byť … .
  • Pri pasívnom tvare slovesa … .
  • Ak sú slovesá v trpnom rode (v pasívnej forme), činnosť vykonáva … .
  • Ktoré sloveso môžeme použiť v trpnom rode namiesto slovesa ESSERE tak, aby sa význam vety nezmenil?
  • Ktoré sloveso môžeme použiť v trpnom rode namiesto slovesa ESSERE tak, aby sa význam vety posunul do roviny požiadavky alebo nutnosti?
  • Trpný rod môžeme vyjadriť … .
  • Vyber správny pasívny tvar nasledujúcej aktívnej vety: Scrivo la lettera.
  • Vyber správny pasívny tvar nasledujúcej aktívnej vety: Il meccanico ha aggiustato la macchina.
  • Vyber správny pasívny tvar nasledujúcej aktívnej vety: La mamma prepara la cena.