• Ako sa nazýva systém riadený vzájomnými vzťahmi dopytu, ponuky a ovplyvňovaný cenovým mechanizmom?
  • Ktorý z uvedených procesov netvorí trhový mechanizmus?
  • Najdôležitejšou informáciou trhového mechanizmu je:
  • Cena, ktorá vzniká na trhu pôsobením dopytu a ponuky je:
  • Cenou práce je:
  • Cenou pôdy je:
  • Cenou kapitálu je:
  • Ktorá z uvedených možností nepredstavuje funkciu ceny?
  • Cena, za ktorú sú výrobcovia ochotní predať a kupujúci kúpiť tovar je?
  • Spoločný trh Európskej únie je: