• Ako sa nazýva miesto, kde dochádza k výmene tovarov a služieb medzi jednotlivými trhovými subjektmi?
  • Na trhu sa všetky tovary a služby vymieňajú prostredníctvom:
  • Subjektami trhu sú?
  • Historicky prvú formu trhu z územného hľadiska predstavuje:
  • Ktorý z uvedených trhov je trhom výrobných faktorov?
  • Na ktorom z uvedených trhov sa obchoduje s drogami?
  • Ktorý z uvedených trhov predstavuje objem kúpy a predaja medzi všetkými krajinami sveta?
  • Trh, kde sa predávajú a nakupujú statky a služby konečnej spotreby je?
  • Ako sa nazýva špecifická vysoko organizovaná forma trhu, na ktorom sa obchoduje napríklad s cennými papiermi, zlatom, či kávou?
  • Z kvantitatívneho hľadiska členíme trhy na?