• Trestné konanie sa koná na
  • Inštitúcia, ktorá v trestných konaniach zastupuje štát a podáva obžalobu je
  • Rozhodnutie v trestnom konaní môže vyniesť jedine
  • Zásada prezumpcie neviny znamená, že
  • Zásada verejnosti v trestnom konaní znamená, že
  • Kedy nemožno vyniesť spravodlivý rozsudok ?
  • Zásada legality hovorí, že
  • Zásada obžaloby znamená, že
  • Amnestia je
  • Milosť môže udeliť len