• Medzi ochorenia tráviacej sústavy nepatrí
  • Peptický vred je vred v oblasti
  • Kyslosť žalúdočnej šťavy znižuje skupina liekov, ktorú voláme
  • Pod refluxnou ezofagitídou rozumieme
  • Podstatou gastroezofágovej refluxnej choroby (GER) je
  • Hlavným príznakom GER-u je
  • Hepatitída je
  • Za tzv. hepatitídu kolektívou označujeme hepatitídu typu
  • O toxickej hepatitíde hovoríme ak je vyvolaná
  • Rotavírus je