• Hlavným mechanizmom trávenia je
  • Hlavné procesy trávenia a vstrebávania prebiehajú v
  • Reflexná časť prehĺtania je riadená z centra v
  • Najdlhšie sa v žalúdku zdržuje potrava zložená prevažne
  • Žalúdočná šťava obsahuje
  • Pepsín je aktívny len v prostredí
  • Za deň sa vylúči približne
  • Trypsín štiepi
  • Lipáza štiepi
  • Tuky sa pri trávení štiepia na