• Ako sa po nemecky povie \"rôzny\"?
  • Čo znamená \"die Wildnis\"?
  • Ako sa po nemecky povedie \"orol\"?
  • Čo znamená \"die Schlange\"?
  • Čo v slovenčine znamená nemecké slovo \"die Eidechse\"?
  • Ako sa v nemčine povie \"dokonca\"?
  • Čo znamená \"regelmäßig\"?
  • Ako sa povie po nemecky \"rozkaz\"?
  • Ako do slovenčiny preložím slovo \"streicheln\"?
  • Ako preložíme \"úžasný \"?