• Ako sa po nemecky povie \"trošku\"?
  • Čo znamená \"gegenseitig\"?
  • Ako sa po nemecky povedie \"nudný\"?
  • Čo znamená \"etwas ermöglichen\"?
  • Čo v slovenčine znamená nemecké slovo \"die Kneipe\"?
  • Ako sa v nemčine povie \"spojiť\"?
  • Čo znamená \"gemeinsam\"?
  • Ako sa povie po nemecky \"vyzerať\"?
  • Ako do slovenčiny preložím slovo \"damals\"?
  • Ako preložíme \"pravda\"?