• Tichý oceána obmýva:
  • Ktoré more nie je morom Tichého oceána?
  • Nová Guinea patrí k ostrovom:
  • Fjordy sú úzke zálivy, ktoré vytvorili:
  • Najvyspelejším štátom Oceánie je:
  • Medzi Havajskými ostrovmi a Novým Zélandom leží:
  • Havajské ostrovy sú súčasťou:
  • Tichý oceán je:
  • Nová Guinea je:
  • Hlavným mestom Nového Zélandu je: