• Čo nie je charakteristické pre človeka z hľadiska termoregulácie?
  • Termoregulačné centrum je uložené:
  • Výdaj tepla do okolitého prostredia sa neuskutočňuje:
  • Chemická regulácia sa uskutočňuje:
  • Označ nesprávne tvrdenie pre tvorbu tepla:
  • Ktoré tvrdenie necharakterizuje termoreguláciu?
  • Poruchou termoregulácie nenastáva:
  • Organizmy so stálou telesnou teplotou sú:
  • Obranná hypertermia nastáva pri:
  • Označ nepravdivé tvrdenie: