• Uveďte chemický vzorec chloridu sodného
  • Uveďte chemický vzorec uhličitanu vápenatého
  • Uveďte ako nazývame látky, ktoré majú vo svojej štruktúre zabudovanú molekulu alebo molekuly vody
  • Uveďte chemický vzorec hydroxidu hlinitého
  • Uveďte chemický vzorec hydroxidu zinočnatého
  • Doplňte chemickú rovnicu termického rozkladu (prebieha pri 500 °C) 2Al(OH)3→
  • Doplňte chemickú rovnicu termického rozkladu (prebieha pri 125 °C) Zn(OH)2→
  • Doplňte chemickú rovnicu termického rozkladu (prebieha pri teplote nd 900 °C) CaCO3→
  • Uveďte chemický vzorec oxidu uhličitého
  • Uveďte chemický vzorec oxidu vápenatého