• Z čoho pochádza názov Tanzánie?
  • Aký je vysoký najvyšší bod Afriky Uhuru Peak?
  • Ako sa nazýva najväčšia rieka Tanzánie?
  • K úmoriu ktorého oceánu patrí väčšina územia krajiny?
  • Aký endemit môžeme nájsť vo východných lesoch Kilimandžára?
  • Ktorá známa primatologička zriadila NP Gombe?
  • V ktorom roku vznikla samostatná Tanzánia?
  • Ktorý je najrozšírenejší jazyk v Tanzánii?
  • Ktorý z ostrovov nepatrí k Tanzánii?
  • Tanzánia má štátne zriadenie...