• Brečtan popínavý zaraďujeme do čeľade
  • Vinič hroznorodý patrí do radu
  • Kôpor voňavý patrí do radu
  • Egreš obyčajný zaraďujeme medzi
  • Ríbezľu červenú radíme medzi
  • Ďatelinu lúčnu radíme medzi
  • Primula veris je latinský názov pre
  • Malvales je latinský názov pre
  • Rosaceae je latinský názov pre
  • Mrkvu obyčajnú zaraďujeme do radu