• V ktorej z možností sa nachádza obojaká spoluhláska?
  • V ktorej z možností sa nachádza obojaká spoluhláska?
  • V ktorej z možností sa nachádza tvrdá spoluhláska?
  • V ktorej z možností sa nachádza tvrdá spoluhláska?
  • V ktorej z možností sa nachádza mäkká spoluhláska?
  • V ktorej z možností sa nachádza mäkká spoluhláska?
  • V ktorej z možností sa nachádza znelá nepárová spoluhláska?
  • V ktorej z možností sa nachádza znelá nepárová spoluhláska?
  • V ktorej z možností sa nachádza znelá párová spoluhláska?
  • V ktorej z možností sa nachádza znelá párová spoluhláska?