• Vítězslav Nezval, Jaroslav Seifert a Karel Teige sú predstaviteľmi
  • Autorom románov Proces, Zámok, Amerika je
  • Autorom novely Peter a Lucia je
  • Peter a Lucia umierajú
  • Kto je poslom smrti v novele Peter a Lucia?
  • Paul Bäumer je hlavným hrdinom románu
  • Autorom románu Majster a Margaréta a novely Psie srdce je
  • Ktorý autor svojou tvorbou varuje ľudstvo pred zneužitím vedy a techniky, pred vojnou a fašizmom?
  • Autorom románu Osudy dobrého vojáka Švejka je
  • V ktorej krajine vznikol avantgardný smer dadaizmus?