• Označ nesprávne tvrdenie. Priečne pruhované svaly:
  • Antagonistom svalov ohýbačov sú:
  • Svaly vzájomne sa dopĺňajúce, vykonávajúce rovnaký pohyb sú:
  • Označ nesprávne tvrdenie. Hladké svaly:
  • Čo je to myozín?
  • V stenách žalúdka sa nachádza svalovina:
  • Čo nie je charakteristické pre srdcový sval:
  • Svaly pracujúce proti sebe, vykonávajúce opačný pohyb sa nazývajú:
  • Povrch svalu pokrýva väzivový obal:
  • Vlákno nachádzajúce sa v cytoplazme svalových vláken je: