• V ktorej z možností sa nachádza stupňovacie súvetie?
  • V ktorej z možností sa nachádza stupňovacie súvetie?
  • V ktorej z možností sa nachádza vylučovacie súvetie?
  • V ktorej z možností sa nachádza vylučovacie súvetie?
  • V ktorej z možností sa nachádza odporovacie súvetie?
  • V ktorej z možností sa nachádza odporovacie súvetie?
  • Ktorý druh súvetia nepatrí medzi priraďovacie súvetia?
  • Ktorý druh súvetia nepatrí medzi priraďovacie súvetia?
  • Ktorý druh súvetia nepatrí medzi podraďovacie súvetia?
  • Ktorý druh súvetia nepatrí medzi podraďovacie súvetia?