• Ktorý filozofický prúd je charakteristický pre J.P. Sartra?
  • V ktorom roku sa narodil K. Jaspers?
  • Ťažiskom Jaspersovej filozofie
  • Karl Jaspers tvrdí, že najlepšou formou vlády je
  • J.P.Sartre pochádzal z
  • Existenciu človeka možno podľa Sartra spoznať pomocou 2 momentov a to:
  • Paradoxom podstaty bytia bolo podľa Sartra
  • Slobodná voľba je podľa Sartra
  • Ktoré dielo napísal K.Jaspers?
  • J.P.Sartre sa narodil v