• Na čo slúži deklaračná časť programu?
  • Musí byť každý neštandardný objekt v programe deklarovaný?
  • Čo obsahuje príkazová časť programu?
  • Čo je to návestie?
  • Čo je charakteristické pre konštantu v programe?
  • Čo sa definuje pomocou Type?
  • Čo nám označuje rezervované slovo Begin?
  • Čo nám označuje rezervované slovov End?
  • System znamená?
  • Aké hodnoty bude nadobúdať premenná typu Real?