• Čo obsahuje hlavička programu?
  • Deklaráciou v programe definujeme?
  • Čo nedefinujeme pomocou deklarácie?
  • Premenné akého typu používame pri programovaní?
  • Premenné akého typu používame pri programovaní?
  • Premenná typu real je?
  • Premenná typu integer je?
  • Čo obsahuje telo programu?
  • Čo vykoná príkaz read?
  • Čo urobí príkaz write?