• Čo patrí medzi membránové štruktúry?
  • Akú úlohy plní bunkové jadro?
  • Čo tvorí bunkové jadro?
  • Aké typy plastidov rozlišujeme v rastlinných bunkách?
  • Akú významnú úlohu plnia mitochondrie v bunkách?
  • Aké formy endoplazmatického retikula poznáme?
  • Ktoré membránové štruktúry zabezpečujú uskladnenie zásobných a odpadových látok?
  • Akú úlohu v bunkách plní Golgiho aparát?
  • Ktoré fibrálne štruktúry sú nezastupiteľné v bunkovom delení?
  • Akú úlohu majú neživé súčasti buniek?